Skip to content

TypeScript utility typy

Poznámka

Tato stránka vypisuje pouze několik běžně používaných utility typů, které pro své použití mohou vyžadovat vysvětlení. Pro úplný seznam exportovaných typů se podívejte do zdrojového kódu.

PropType<T>

Používá se k anotaci vlastnosti (prop) s pokročilejšími typy při použití runtime props deklarací.

 • Příklad

  ts
  import type { PropType } from 'vue'
  
  interface Book {
   title: string
   author: string
   year: number
  }
  
  export default {
   props: {
    book: {
     // poskytne konkrétnější typ k základnímu `Object`
     type: Object as PropType<Book>,
     required: true
    }
   }
  }
 • Viz také: Průvodce - Typování vlastností komponenty

MaybeRef<T>

Alias pro T | Ref<T>. Užitečné pro anotaci vstupních parametrů v Composables.

 • Podporováno až od verze 3.3+.

ExtractPropTypes<T>

Extrahuje typy vlastností (props) z objektu s runtime props. Extrahované typy jsou interně orientované - tj. vyřešené vlastnosti přijaté komponentou. To znamená, že vlastnosti typu boolean a vlastnosti s výchozími hodnotami jsou vždy definovány, i když nejsou povinné.

Pro extrakci veřejně orientovaných vlastností, tj. vlastností, které může předat rodič, použijte ExtractPublicPropTypes.

 • Příklad

  ts
  const propsOptions = {
   foo: String,
   bar: Boolean,
   baz: {
    type: Number,
    required: true
   },
   qux: {
    type: Number,
    default: 1
   }
  } as const
  
  type Props = ExtractPropTypes<typeof propsOptions>
  // {
  //  foo?: string,
  //  bar: boolean,
  //  baz: number,
  //  qux: number
  // }

ExtractPublicPropTypes<T>

Extrahuje typy vlastností (props) z objektu s runtime props. Extrahované typy jsou veřejně orientované - tj. vlastnosti, které může předat rodič.

 • Podporováno až od verze 3.3+.

 • Příklad

  ts
  const propsOptions = {
   foo: String,
   bar: Boolean,
   baz: {
    type: Number,
    required: true
   },
   qux: {
    type: Number,
    default: 1
   }
  } as const
  
  type Props = ExtractPublicPropTypes<typeof propsOptions>
  // {
  //  foo?: string,
  //  bar?: boolean,
  //  baz: number,
  //  qux?: number
  // }

ComponentCustomProperties

Používá se k obohacení typu instance komponenty pro podporu custom globálních vlastností.

ComponentCustomOptions

Používá se k obohacení typu vlastností komponenty pro podporu custom vlastností.

ComponentCustomProps

Používá se k obohacení povolených TSX vlastností (props) pro použití nedeklarovaných vlastností na prvcích TSX.

 • Příklad

  ts
  declare module 'vue' {
   interface ComponentCustomProps {
    hello?: string
   }
  }
  
  export {}
  tsx
  // nyní funguje, i když `hello` není deklarovanou vlastností
  <MyComponent hello="world" />

  TIP

  Obohacení musí být umístěno v souboru modulu .ts nebo .d.ts. Pro více informací se podívejte na obohacování globálních vlastností.

CSSProperties

Používá se k obohacení povolených hodnot u vazeb vlastností stylů.

 • Příklad

  Povolí libovolnou custom CSS vlastnost

  ts
  declare module 'vue' {
   interface CSSProperties {
    [key: `--${string}`]: string
   }
  }
  tsx
  <div style={ { '--bg-color': 'blue' } }>
  html
  <div :style="{ '--bg-color': 'blue' }"></div>

TIP

Obohacení musí být umístěno v souboru modulu .ts nebo .d.ts. Pro více informací se podívejte na obohacování globálních vlastností.

Viz také

Podpora SFC <style> tagů pro propojení hodnot CSS s dynamickým stavem komponenty pomocí CSS funkce v-bind. To umožňuje custom vlastnosti bez obohacení typů.

TypeScript utility typy has loaded