Skip to content

Verzování

Kontrola poslední verze...

Kompletní seznam úprav minulých verzí je dostupný na GitHubu.

Release cyklus

Vue nemá pevně daný release cyklus.

  • Patch verze jsou zveřejňovány podle potřeby.

  • Minor verze vždy obsahují nové funkce a typicky vychází v časovém odstupu 3-6 měsíců. Vždy prochází beta pre-release fází.

  • Major verze budou vždy oznámeny předem a projdou fází předběžné diskuse a alpha / beta pre-release fázemi.

Speciáílní přípdy Sémantického verzování

Vue verzování se řídí pravidly Sémantického verzování s několika speciálními případy.

TypeScript definice

Mezi minor verzemi mohou být nekompatibilní změny v TypeScript definicích. Může se to stát, protože:

  1. Někdy dodává nekompatibilní změny mezi menšími verzemi sám TypeScript a může být nutné typy upravit, aby podporovaly novější verze TypeScriptu.

  2. Občas můžeme potřebovat převzít funkce, které jsou dostupné pouze v novější verzi TypeScriptu, čímž se zvýší minimální požadovaná verze TypeScriptu.

Pokud používáte TypeScript, můžete použít semver rozsah, který uzamkne aktuální minor verze, a upgradovat ručně, až bude vydána nová minor verze Vue.

Kompatibilita kompilovaného kódu se starším runtime

Novější minor verze Vue kompilátoru může generovat kód, který není kompatibilní s Vue runtime ze starší minor verze. Například kód generovaný Vue kompilátorem 3.2 nemusí být plně kompatibilní, pokud je spouštěn z Vue runtime 3.1.

To se týká pouze autorů knihoven, protože v aplikacích je verze kompilátoru a verze runtime vždy stejná. Nesoulad verzí může nastat pouze v případě, že distribuujete předem zkompilovaný kód Vue komponenty jako package a cílový uživatel jej použije v projektu používajícím starší verzi Vue. V důsledku toho může být nutné, aby váš package výslovně deklaroval minimální požadovanou minor verzi Vue.

Pre Releases

Minor verze obvykle procházejí předem neurčeným počtem beta verzí. Major verze projdou fází alfa a fází beta.

Kromě toho na GitHubu publikujeme každý týden experimentální (canary) vydání z main a minor větve. Jsou publikovány jako samostatné balíčky, aby nedošlo k nafouknutí npm metadat u stabilního produkčního kanálu. Můžete je nainstalovat pomocí npx install-vue@canary nebo npx install-vue@canary-minor.

Pre-release verze jsou určeny pro testování integrace / stability a pro early adopters, kteří poskytují zpětnou vazbu pro nestabilní funkce. V produkci pre-release verze nepoužívejte. Všechny pre-release verze jsou považovány za nestabilní a může mezi nimi docházet k přelomovým změnám, proto se při používání pre-release verzí vždy držte konkrétního čísla verze.

Deprecations

Periodicky můžeme ukončit podporu funkcí, které mají v minor verzích nové, lepší náhrady. Deprecated funkce budou nadále fungovat, ale budou odstraněny v příští major verzi poté, co vstoupí do stavu deprecated.

RFCs

Nové funkce s výrazným dopadem na API a velké změny ve Vue projdou procesem Request for Comments (RFC). Proces RFC má za úkol poskytnout konzistentní a řízenou cestu pro zavádění nových funkcí do frameworku a poskytnout uživatelům příležitost zapojit se a nabídnout zpětnou vazbu během designové fáze.

Všechny RFC jsou spravovány v vuejs/rfcs repozitáři na GitHubu.

Experimentální funkce

Některé funkce jsou dodávány a dokumentovány ve stabilní verzi Vue, ale jsou označeny jako experimentální. Experimentální funkce jsou obvykle ty, které mají přidruženou RFC diskusi s většinou návrhových problémů vyřešených na papíře, ale stále postrádající zpětnou vazbu z reálného použití.

Cílem experimentálních funkcí je umožnit uživatelům poskytnou zpětnou vazbu jejich testováním v produkčním prostředí, aniž by museli používat nestabilní verzi Vue. Samotné experimentální funkce jsou považovány za nestabilní a měly by být používány pouze kontrolovaným způsobem s vědomím, že se způsob použití funkce může s jakoukoli novou verzí vydání změnit.

Verzování has loaded