Skip to content
Obsah stránky

Composition API: Dependency injection

provide()

Poskytuje hodnotu, která může být implementována komponentami potomka.

 • Typ

  ts
  function provide<T>(key: InjectionKey<T> | string, value: T): void
 • Podrobnosti

  provide() přijímá dva argumenty: klíč (injection key), kterým může být řetězec nebo symbol, a hodnotu, která má být implementována.

  Při použití TypeScriptu může být klíč symbolem přetypovaným jako InjectionKey - typem poskytovaným Vue, který rozšiřuje Symbol a který lze použít k synchronizaci typu hodnoty mezi provide() a inject().

  Podobně jako u API pro registraci lifecycle hooks musí být provide() voláno synchronně během setup() fáze komponenty.

 • Příklad

  vue
  <script setup>
  import { ref, provide } from 'vue'
  import { countSymbol } from './injectionSymbols'
  
  // poskytnutí statické hodnoty
  provide('path', '/project/')
  
  // poskytnutí reaktivní hodnoty
  const count = ref(0)
  provide('count', count)
  
  // poskytnutí s klíčem typu Symbol
  provide(countSymbol, count)
  </script>
 • Viz také:

inject()

Implementuje hodnotu poskytnutou komponentou předka nebo aplikací (pomocí app.provide()).

 • Typ

  ts
  // bez výchozí hodnoty
  function inject<T>(key: InjectionKey<T> | string): T | undefined
  
  // s výchozí hodnotou
  function inject<T>(key: InjectionKey<T> | string, defaultValue: T): T
  
  // s tovární funkcí
  function inject<T>(
   key: InjectionKey<T> | string,
   defaultValue: () => T,
   treatDefaultAsFactory: true
  ): T
 • Podrobnosti

  První argument je klíč pro implementaci (injection key). Vue se bude procházet hierarchií rodičovských komponent, aby našelo poskytovanou hodnotu s odpovídajícím klíčem. Pokud více komponent v hierarchii poskytuje stejný klíč, ten z nejbližší komponenty „překryje“ ty výše v řetězci. Pokud nebyla nalezena žádná hodnota s odpovídajícím klíčem, inject() vrátí undefined, pokud není poskytnuta výchozí hodnota.

  Druhý argument je volitelný a jde o výchozí hodnotou, která se použije, pokud nebyla nalezena žádná odpovídající poskytnutá hodnota.

  Druhý argument může být také tovární funkce, která vrací hodnoty, které jsou nákladné na vytvoření. V tomto případě musí být jako třetí argument předáno true pro indikaci, že by měla být funkce použita jako tovární metoda místo samotné hodnoty.

  Podobně jako u API pro registraci lifecycle hooks, musí být inject() voláno synchronně během setup() fáze komponenty.

  Při použití TypeScriptu může být klíč typu InjectionKey - typu poskytovaného Vue, který rozšiřuje Symbol a který lze použít k synchronizaci typu hodnoty mezi provide() a inject().

 • Příklad

  Za předpokladu, že rodičovská komponenta poskytuje hodnoty, jak je ukázáno v předchozím příkladu provide():

  vue
  <script setup>
  import { inject } from 'vue'
  import { countSymbol } from './injectionSymbols'
  
  // implementace statické hodnoty bez výchozí hodnoty
  const path = inject('path')
  
  // implementace reaktivní hodnoty
  const count = inject('count')
  
  // implementace s použitím klíče typu Symbol
  const count2 = inject(countSymbol)
  
  // implementace s výchozí hodnotou
  const bar = inject('path', '/default-path')
  
  // implementace s výchozí hodnotou ve formě funkce
  const fn = inject('function', () => {})
  
  // implementace s výchozí hodnotou ve formě tovární funkce
  const baz = inject('factory', () => new ExpensiveObject(), true)
  </script>
 • Viz také:

hasInjectionContext()

Vrací true, pokud může být funkce inject() použita, aniž by vyvolala varování, že je volána na špatném místě (např. mimo setup()). Tato metoda je navržena pro použití v knihovnách, které chtějí používat inject() interně bez výpisu varování pro koncové uživatele.

 • Typ

  ts
  function hasInjectionContext(): boolean
Composition API: Dependency injection has loaded