Skip to content

Compile-Time flags

TIP

Compile-Time flags se uplatní pouze při použití Vue buildu pomocí esm-bundler (tj. vue/dist/vue.esm-bundler.js).

Při použití Vue s build fází je možné konfigurovat několik příznaků (compile-time flags) umožňujích povolit / zakázat určité funkce. Výhodou jejich použití je, že funkce zakázané tímto způsobem lze odstranit z finálního balíčku pomocí tree-shakingu.

Vue bude fungovat i tehdy, pokud tyto příznaky nejsou explicitně nakonfigurovány. Nicméně se doporučuje nakonfigurovat je vždy, aby bylo možné příslušné funkce správně odstranit, pokud to jde.

Podívejte se na Průvodce konfigurací, jak je nastavit v závislosti na vašem build nástroji.

__VUE_OPTIONS_API__

 • Výchozí hodnota: true

  Povolit / zakázat podporu Options API. Zakázání tohoto nastavení povede ke snížení velikosti balíčku, ale může ovlivnit kompatibilitu s knihovnami třetích stran, pokud se na Options API spoléhají.

__VUE_PROD_DEVTOOLS__

 • Výchozí hodnota: false

  Povolit / zakázat podporu nástrojů pro vývoj (DevTools) v produkčních buildech. Povolení povede k zahrnutí více kódu do distribučního balíčku, proto se doporučuje tuto možnost povolit pouze pro účely ladění.

__VUE_PROD_HYDRATION_MISMATCH_DETAILS__

 • Výchozí hodnota: false

  Povolit / zakázat podrobná varování o nesouladech hydratace (hydration mismatch) v produkčních buildech. Povolení povede k zahrnutí více kódu do distribučního balíčku, proto se doporučuje tuto možnost povolit pouze pro účely ladění.

Průvodce konfigurací

Vite

@vitejs/plugin-vue pro tyto příznaky automaticky poskytuje výchozí hodnoty. Pro změnu výchozích hodnot použijte Vite konfigurační možnost define (dokumentace):

js
// vite.config.js
import { defineConfig } from 'vite'

export default defineConfig({
 define: {
  // povolit podrobnosti o nesouladu hydratace v produkčním buildu
  __VUE_PROD_HYDRATION_MISMATCH_DETAILS__: 'true'
 }
})

vue-cli

@vue/cli-service automaticky poskytuje výchozí hodnoty pro některé z těchto příznaků. Pro konfiguraci / změnu hodnot:

js
// vue.config.js
module.exports = {
 chainWebpack: (config) => {
  config.plugin('define').tap((definitions) => {
   Object.assign(definitions[0], {
    __VUE_OPTIONS_API__: 'true',
    __VUE_PROD_DEVTOOLS__: 'false',
    __VUE_PROD_HYDRATION_MISMATCH_DETAILS__: 'false'
   })
   return definitions
  })
 }
}

webpack

Příznaky by měly být definovány pomocí webpack DefinePlugin:

js
// webpack.config.js
module.exports = {
 // ...
 plugins: [
  new webpack.DefinePlugin({
   __VUE_OPTIONS_API__: 'true',
   __VUE_PROD_DEVTOOLS__: 'false',
   __VUE_PROD_HYDRATION_MISMATCH_DETAILS__: 'false'
  })
 ]
}

Rollup

Příznaky by měly být definovány pomocí @rollup/plugin-replace:

js
// rollup.config.js
import replace from '@rollup/plugin-replace'

export default {
 plugins: [
  replace({
   __VUE_OPTIONS_API__: 'true',
   __VUE_PROD_DEVTOOLS__: 'false',
   __VUE_PROD_HYDRATION_MISMATCH_DETAILS__: 'false'
  })
 ]
}
Compile-Time flags has loaded