Skip to content

API pro vykreslování na serveru

renderToString()

 • Exportováno z vue/server-renderer

 • Typ

  ts
  function renderToString(
   input: App | VNode,
   context?: SSRContext
  ): Promise<string>
 • Příklad

  js
  import { createSSRApp } from 'vue'
  import { renderToString } from 'vue/server-renderer'
  
  const app = createSSRApp({
   data: () => ({ msg: 'ahoj' }),
   template: `<div>{{ msg }}</div>`
  })
  
  ;(async () => {
   const html = await renderToString(app)
   console.log(html)
  })()

  SSR Kontext

  Volitelně můžete předat objekt kontextu, který lze použít k zaznamenání dalších dat během vykreslování, například přístupu k obsahu Teleports:

  js
  const ctx = {}
  const html = await renderToString(app, ctx)
  
  console.log(ctx.teleports) // { '#teleported': 'obsah teleportu' }

  Většina dalších SSR API na této stránce volitelný objekt kontextu přijímá také. Objekt kontextu je v kódu komponenty přístupný přes pomocnou composable useSSRContext.

 • Viz také: Průvodce - Vykreslování na serveru (SSR)

renderToNodeStream()

Vykreslí vstup jako Stream čitelný v Node.js.

 • Exportováno z vue/server-renderer

 • Typ

  ts
  function renderToNodeStream(
   input: App | VNode,
   context?: SSRContext
  ): Readable
 • Příklad

  js
  // uvnitř Node.js http handleru
  renderToNodeStream(app).pipe(res)

  Poznámka

  Tato metoda není podporována v ESM buildu balíčku vue/server-renderer, který je od prostředí Node.js oddělený. Použijte místo toho pipeToNodeWritable.

pipeToNodeWritable()

Vykreslí vstup a připojí ho k existující instanci Streamu zapisovatelného v Node.js.

 • Exportováno z vue/server-renderer

 • Typ

  ts
  function pipeToNodeWritable(
   input: App | VNode,
   context: SSRContext = {},
   writable: Writable
  ): void
 • Příklad

  js
  // uvnitř Node.js http handleru
  pipeToNodeWritable(app, {}, res)

renderToWebStream()

Vykreslí vstup jako Web ReadableStream.

 • Exportováno z vue/server-renderer

 • Typ

  ts
  function renderToWebStream(
   input: App | VNode,
   context?: SSRContext
  ): ReadableStream
 • Příklad

  js
  // v prostředí s podporou ReadableStream
  return new Response(renderToWebStream(app))

  Poznámka

  V prostředích, která nevystavují konstruktor ReadableStream ve globálním rozsahu, by měla být místo toho použita funkce pipeToWebWritable().

pipeToWebWritable()

Vykreslí vstup a přesune ho do existující instance Web WritableStream.

 • Exportováno z vue/server-renderer

 • Typ

  ts
  function pipeToWebWritable(
   input: App | VNode,
   context: SSRContext = {},
   writable: WritableStream
  ): void
 • Příklad

  Toto se obvykle používá ve spojení s TransformStream:

  js
  // TransformStream je dostupný v prostředích jako jsou CloudFlare workers.
  // v Node.js je potřeba TransformStream explicitně importovat ze 'stream/web'
  const { readable, writable } = new TransformStream()
  pipeToWebWritable(app, {}, writable)
  
  return new Response(readable)

renderToSimpleStream()

Vykreslí vstup v režimu streamování pomocí jednoduše čitelného rozhraní.

 • Exportováno z vue/server-renderer

 • Typ

  ts
  function renderToSimpleStream(
   input: App | VNode,
   context: SSRContext,
   options: SimpleReadable
  ): SimpleReadable
typescript
 interface SimpleReadable {
  push(content: string | null): void
  destroy(err: any): void
 }
 • Příklad

  js
  let res = ''
  
  renderToSimpleStream(
   app,
   {},
   {
    push(chunk) {
     if (chunk === null) {
      // hotovo
      console(`render complete: ${res}`)
     } else {
      res += chunk
     }
    },
    destroy(err) {
     // vyskytla se chyba
    }
   }
  )

useSSRContext()

Runtime API používané k získání kontextového objektu předaného do renderToString() nebo jiných API pro vykreslování na serveru.

 • Typ

  ts
  function useSSRContext<T = Record<string, any>>(): T | undefined
 • Příklad

  Získaný kontext může být použit k připojení informací, které jsou potřebné pro vykreslení finálního HTML (např. metadata hlavičky).

  vue
  <script setup>
  import { useSSRContext } from 'vue'
  
  // ujistěte se, že funkci voláte pouze během SSR
  // https://vitejs.dev/guide/ssr.html#conditional-logic
  if (import.meta.env.SSR) {
   const ctx = useSSRContext()
   // ...připojit do kontextu vlastnosti
  }
  </script>
API pro vykreslování na serveru has loaded