Skip to content
Obsah stránky

Options API: Vykreslování

template

Šablona pro komponentu ve formě textového řetězce.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   template?: string
  }
 • Podrobnosti

  Šablona poskytnutá pomocí možnosti template bude kompilována na požádání za běhu (on-the-fly). Tato volba je podporována pouze při použití takového Vue buildu, který zahrnuje kompilátor šablon. Kompilátor šablon NENÍ zahrnut ve Vue buildech, které mají ve svém názvu slovo runtime, např. vue.runtime.esm-bundler.js. Pro více informací o různých variantách se podívejte do průvodce distribučními soubory.

  Pokud řetězec začíná znakem #, bude použit jako querySelector a jako řetězec šablony se použije innerHTML vybraného prvku. To umožňuje vytvářet zdrojovou šablonu pomocí nativních prvků <template>.

  Pokud je ve stejné komponentě přítomna i možnost render, bude template ignorováno.

  Pokud root komponenta vaší aplikace nemá specifikováno template ani render, Vue se místo toho pokusí použít jako šablonu innerHTML připojeného prvku.

  Bezpečnostní poznámka

  Používejte pouze zdroje šablon, kterým důvěřujete. Nepoužívejte jako šablonu obsah poskytovaný uživatelem. Pro více informací se podívejte do průvodce bezpečností.

render

Funkce, která programově vrací virtuální DOM strom komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   render?(this: ComponentPublicInstance) => VNodeChild
  }
  
  type VNodeChild = VNodeChildAtom | VNodeArrayChildren
  
  type VNodeChildAtom =
   | VNode
   | string
   | number
   | boolean
   | null
   | undefined
   | void
  
  type VNodeArrayChildren = (VNodeArrayChildren | VNodeChildAtom)[]
 • Podrobnosti

  render je alternativou ke string templates, která vám pro deklaraci výstupu vykreslení komponenty umožňuje využít plnou programovou sílu JavaScriptu.

  Předkompilované šablony, například ty v Single-File komponentách (SFC), jsou při buildu zkompilovány do možnosti render. Pokud jsou v komponentě přítomny jak render, tak template, render má vyšší prioritu.

 • Viz také:

compilerOptions

Nastavuje možnosti runtime kompilátoru pro šablonu komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   compilerOptions?: {
    isCustomElement?: (tag: string) => boolean
    whitespace?: 'condense' | 'preserve' // výchozí: 'condense'
    delimiters?: [string, string] // výchozí: ['{{', '}}']
    comments?: boolean // výchozí: false
   }
  }
 • Detaily

  Tato konfigurační vlastnost je respektována pouze při použití plného (full) buildu (tj. samostatného vue.js, který může kompilovat šablony v prohlížeči). Podporuje stejné parametry jako app.config.compilerOptions na úrovni aplikace a má pro aktuální komponentu vyšší prioritu.

 • Viz také: app.config.compilerOptions

slots

Možnost pomoci s odvozením typů při programovém použití slotů ve funkcích pro vykreslení. Podporováno až od verze 3.3+.

 • Detaily

  Runtime hodnota této vlastnosti se nepoužívá. Skutečné typy by měly být deklarovány přes přetypování prostřednictvím pomocného typu SlotsType:

  ts
  import { SlotsType } from 'vue'
  
  defineComponent({
   slots: Object as SlotsType<{
    default: { foo: string; bar: number }
    item: { data: number }
   }>,
   setup(props, { slots }) {
    expectType<
     undefined | ((scope: { foo: string; bar: number }) => any)
    >(slots.default)
    expectType<undefined | ((scope: { data: number }) => any)>(slots.item)
   }
  })
Options API: Vykreslování has loaded