Skip to content
Obsah stránky

Custom API pro vykreslování

createRenderer()

Vytvoří vlastní vykreslovač (custom renderer). Poskytnutím API pro vytváření a manipulaci s elementy specifických pro platformu můžete využít jádra běhového prostředí Vue i pro cílové prostředí mimo DOM.

 • Typ

  ts
  function createRenderer<HostNode, HostElement>(
   options: RendererOptions<HostNode, HostElement>
  ): Renderer<HostElement>
  
  interface Renderer<HostElement> {
   render: RootRenderFunction<HostElement>
   createApp: CreateAppFunction<HostElement>
  }
  
  interface RendererOptions<HostNode, HostElement> {
   patchProp(
    el: HostElement,
    key: string,
    prevValue: any,
    nextValue: any,
    // zbytek ve většině případů není používán
    isSVG?: boolean,
    prevChildren?: VNode<HostNode, HostElement>[],
    parentComponent?: ComponentInternalInstance | null,
    parentSuspense?: SuspenseBoundary | null,
    unmountChildren?: UnmountChildrenFn
   ): void
   insert(
    el: HostNode,
    parent: HostElement,
    anchor?: HostNode | null
   ): void
   remove(el: HostNode): void
   createElement(
    type: string,
    isSVG?: boolean,
    isCustomizedBuiltIn?: string,
    vnodeProps?: (VNodeProps & { [key: string]: any }) | null
   ): HostElement
   createText(text: string): HostNode
   createComment(text: string): HostNode
   setText(node: HostNode, text: string): void
   setElementText(node: HostElement, text: string): void
   parentNode(node: HostNode): HostElement | null
   nextSibling(node: HostNode): HostNode | null
  
   // volitelné, specifikcé pro DOM
   querySelector?(selector: string): HostElement | null
   setScopeId?(el: HostElement, id: string): void
   cloneNode?(node: HostNode): HostNode
   insertStaticContent?(
    content: string,
    parent: HostElement,
    anchor: HostNode | null,
    isSVG: boolean
   ): [HostNode, HostNode]
  }
 • Příklad

  js
  import { createRenderer } from '@vue/runtime-core'
   
  const { render, createApp } = createRenderer({
   patchProp,
   insert,
   remove,
   createElement
   // ...
  })
  
  // `render` je nízkoúrovňové API
  // `createApp` vrací instanci aplikace
  export { render, createApp }
  
  // re-exportuje základní API Vue
  export * from '@vue/runtime-core'

  Vlastní @vue/runtime-dom od Vue je také implementován pomocí stejného API. Pro jednodušší implementaci se podívejte na @vue/runtime-test, což je privátní balíček pro vlastní unit testování Vue.

Custom API pro vykreslování has loaded