Skip to content

Směrování

Směrování na straně klienta vs. na straně serveru

Směrování (routing) na straně serveru znamená, že server odesílá odpověď na základě URL cesty, kterou chce uživatel navštívit. Když klikneme na odkaz v tradiční webové aplikaci s vykreslováním na straně serveru (SSR), prohlížeč obdrží od serveru HTML odpověď a znovu načte celou stránku s novým HTML obsahem.

V Single-page aplikaci (SPA) však může klientský JavaScript zachytit navigaci, dynamicky načíst nová data a aktualizovat zobrazenou stránku bez plného reloadu. To obvykle vede k rychlejší odezvě a lepšímu uživatelskému zážitku, zejména v případech, které připomínají skutečné „aplikace“, kde se od uživatele očekává provádění mnoha interakcí po delší dobu.

V takových SPA je „směrování“ prováděno na straně klienta, v prohlížeči. Router na klientovi je zodpovědný za správu vykresleného obsahu aplikace pomocí API prohlížečě, jako je History API nebo událost hashchange.

Oficiální router

Vue je na vytváření SPA dobře připraveno. Pro většinu SPA se doporučuje použít oficiálně podporovanou knihovnu Vue Router. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci Vue Routeru.

Jednoduché směrování od základů

Pokud potřebujete pouze velmi jednoduché směrování a nechcete používat plnohodnotnou knihovnu, můžete to udělat pomocí dynamických komponent a aktualizovat aktuální stav komponenty posloucháním událostí hashchange v prohlížeči nebo pomocí History API.

Zde je příklad základní struktury:

vue
<script setup>
import { ref, computed } from 'vue'
import Home from './Home.vue'
import About from './About.vue'
import NotFound from './NotFound.vue'

const routes = {
 '/': Home,
 '/about': About
}

const currentPath = ref(window.location.hash)

window.addEventListener('hashchange', () => {
 currentPath.value = window.location.hash
})

const currentView = computed(() => {
 return routes[currentPath.value.slice(1) || '/'] || NotFound
})
</script>

<template>
 <a href="#/">Domů</a> |
 <a href="#/about">O nás</a> |
 <a href="#/non-existent-path">Chybný odkaz</a>
 <component :is="currentView" />
</template>

Vyzkoušejte si to

vue
<script>
import Home from './Home.vue'
import About from './About.vue'
import NotFound from './NotFound.vue'

const routes = {
 '/': Home,
 '/about': About
}

export default {
 data() {
  return {
   currentPath: window.location.hash
  }
 },
 computed: {
  currentView() {
   return routes[this.currentPath.slice(1) || '/'] || NotFound
  }
 },
 mounted() {
  window.addEventListener('hashchange', () => {
		 this.currentPath = window.location.hash
		})
 }
}
</script>

<template>
 <a href="#/">Domů</a> |
 <a href="#/about">O nás</a> |
 <a href="#/non-existent-path">Chybný odkaz</a>
 <component :is="currentView" />
</template>

Vyzkoušejte si to

Směrování has loaded