Skip to content

Asynchronní komponenty

Základní použití

V rozsáhlých aplikacích můžeme potřebovat rozdělit aplikaci na menší části a načíst komponentu ze serveru pouze v případě potřeby. Aby to bylo možné, má Vue funkci defineAsyncComponent:

js
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

const AsyncComp = defineAsyncComponent(() => {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  // ...načíst komponentu ze serveru
  resolve(/* načtená komponenta */)
 })
})
// ... použití `AsyncComp` jako běžné komponenty

Jak můžete vidět, funkce defineAsyncComponent přijímá „loader“ funkci, která vrací Promise. Callback funkce resolve tohoto Promise by se měla zavolat po načtení definice komponenty ze serveru. Můžete také zavolat reject(reason), abyste dali najevo, že se načtení nezdařilo.

Dynamický import ES modulů také vrací Promise, takže jej většinou budeme v kombinaci s defineAsyncComponent používat. Bundler nástroje jako Vite nebo webpack tuto syntaxi také podporují (a budou ji používat jako body pro rozdělení balíčků), takže ji můžeme použít k importu Vue Single-File komponent (SFC):

js
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

const AsyncComp = defineAsyncComponent(() =>
 import('./components/MyComponent.vue')
)

Výsledná AsyncComp je obalová (wrapper) komponenta, která zavolá „loader“ funkci až při skutečném vykreslení na stránce. Kromě toho předá vnitřní komponentě všechny vlastnosti (props) a sloty (slots), takže můžete tento asynchronní wrapper použít k plynulému nahrazení původní komponenty a zároveň dosáhnout „lazy“ načítání.

Stejně jako normální komponenty, mohou být i asynchronní komponenty registrovány globálně pomocí app.component():

js
app.component('MyComponent', defineAsyncComponent(() =>
 import('./components/MyComponent.vue')
))

Také můžete použít defineAsyncComponent když registrujete komponentu lokálně:

vue
<script>
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

export default {
 components: {
  AdminPage: defineAsyncComponent(() =>
   import('./components/AdminPageComponent.vue')
  )
 }
}
</script>

<template>
 <AdminPage />
</template>

Lze je také definovat přímo uvnitř jejich rodičovské komponenty:

vue
<script setup>
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

const AdminPage = defineAsyncComponent(() =>
 import('./components/AdminPageComponent.vue')
)
</script>

<template>
 <AdminPage />
</template>

Načítání a chybové stavy

Asynchronní operace nevyhnutelně zahrnují stav načítání a chybový stav. Funkce defineAsyncComponent() podporuje zpracování těchto stavů pomocí pokročilých možností nastavení:

js
const AsyncComp = defineAsyncComponent({
 // „loader“ funkce
 loader: () => import('./Foo.vue'),

 // Komponenta, která bude použita během asynchronního načítání
 loadingComponent: LoadingComponent,
 // Zpoždění před zobrazením komponenty pro načítání. Výchozí: 200ms.
 delay: 200,

 // Komponenta, která bude použita, pokud načítání selže
 errorComponent: ErrorComponent,
 // Chybová komponenta bude zobrazena,
 // pokud je zadán a překročen timeout. Výchozí: nekonečno.
 timeout: 3000
})

Pokud je předána komponenta pro načítání, zobrazí se jako první, zatímco se vnitřní komponenta načítá. Než se načítací komponenta zobrazí, je výchozí prodleva 200 ms. To proto, že v rychlých sítích může být stav načítání nahrazen příliš rychle a vypadalo by to jako blikání.

Pokud je předána komponenta pro chybový stav, zobrazí se, když je Promise vrácený „loader“ funkcí odmítnut (rejected). Můžete také zadat časový limit pro zobrazení chybové komponenty, pokud požadavek trvá příliš dlouho.

Použití s Suspense

Asynchronní komponenty lze použít dohromady s vestavěnou komponentou <Suspense>. Interakce <Suspense> a ansynchronními komponentami je popsána v kapitole určené pro <Suspense>.

Asynchronní komponenty has loaded