Skip to content

Verzování

Kontrola poslední verze...

Kompletní seznam úprav minulých verzí je dostupný na GitHubu.

Release cyklus

Vue nemá pevně daný release cyklus.

  • Patch verze jsou zveřejňovány podle potřeby.

  • Minor verze vždy obsahují nové funkce a typicky vychází v časovém odstupu 3-6 měsíců. Vždy prochází beta pre-release fází.

  • Major verze budou vždy oznámeny předem a projdou fází předběžné diskuse a alpha / beta pre-release fázemi.

Speciáílní případy sémantického verzování

Vue verzování se řídí pravidly Sémantického verzování s několika speciálními případy.

TypeScript definice

Mezi minor verzemi mohou být nekompatibilní změny v TypeScript definicích. Může se to stát, protože:

  1. Někdy dodává nekompatibilní změny mezi menšími verzemi sám TypeScript a může být nutné typy upravit, aby podporovaly novější verze TypeScriptu.

  2. Občas můžeme potřebovat převzít funkce, které jsou dostupné pouze v novější verzi TypeScriptu, čímž se zvýší minimální požadovaná verze TypeScriptu.

Pokud používáte TypeScript, můžete použít semver rozsah, který uzamkne aktuální minor verze, a upgradovat ručně, až bude vydána nová minor verze Vue.

Kompatibilita kompilovaného kódu se starším runtime

Novější minor verze Vue kompilátoru může generovat kód, který není kompatibilní s Vue runtime ze starší minor verze. Například kód generovaný Vue kompilátorem 3.2 nemusí být plně kompatibilní, pokud je spouštěn z Vue runtime 3.1.

To se týká pouze autorů knihoven, protože v aplikacích je verze kompilátoru a verze runtime vždy stejná. Nesoulad verzí může nastat pouze v případě, že distribuujete předem zkompilovaný kód Vue komponenty jako package a cílový uživatel jej použije v projektu používajícím starší verzi Vue. V důsledku toho může být nutné, aby váš balíček výslovně deklaroval minimální požadovanou minor verzi Vue.

Pre-releases

Minor verze obvykle procházejí předem neurčeným počtem beta verzí. Major verze projdou fází alfa a fází beta.

Kromě toho na GitHubu publikujeme každý týden experimentální (canary) vydání z main a minor větve. Jsou publikovány jako samostatné balíčky, aby nedošlo k nafouknutí npm metadat u stabilního produkčního kanálu. Můžete je nainstalovat pomocí npx install-vue@canary nebo npx install-vue@canary-minor.

Pre-release verze jsou určeny pro testování integrace / stability a pro early adopters, kteří poskytují zpětnou vazbu pro nestabilní funkce. V produkci pre-release verze nepoužívejte. Všechny pre-release verze jsou považovány za nestabilní a může mezi nimi docházet k přelomovým změnám, proto se při používání pre-release verzí vždy držte konkrétního čísla verze.

Deprecations

Periodicky můžeme ukončit podporu funkcí, které mají v minor verzích nové, lepší náhrady. Deprecated funkce budou nadále fungovat, ale budou odstraněny v příští major verzi poté, co vstoupí do stavu deprecated.

RFCs

Nové funkce s výrazným dopadem na API a velké změny ve Vue projdou procesem Request for Comments (RFC). Proces RFC má za úkol poskytnout konzistentní a řízenou cestu pro zavádění nových funkcí do frameworku a poskytnout uživatelům příležitost zapojit se a nabídnout zpětnou vazbu během designové fáze.

Všechny RFC jsou spravovány v vuejs/rfcs repozitáři na GitHubu.

Experimentální funkce

Některé funkce jsou dodávány a dokumentovány ve stabilní verzi Vue, ale jsou označeny jako experimentální. Experimentální funkce jsou obvykle ty, které mají přidruženou RFC diskusi s většinou návrhových problémů vyřešených na papíře, ale stále postrádající zpětnou vazbu z reálného použití.

Cílem experimentálních funkcí je umožnit uživatelům poskytnou zpětnou vazbu jejich testováním v produkčním prostředí, aniž by museli používat nestabilní verzi Vue. Samotné experimentální funkce jsou považovány za nestabilní a měly by být používány pouze kontrolovaným způsobem s vědomím, že se způsob použití funkce může s jakoukoli novou verzí vydání změnit.

Verzování has loaded