Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů Vue.js

Účinné od: 3. května 2024

Tato zásady ochrany osobních údajů popisují postupy organizace Vue.js („Vue“, „my“, „nás“ nebo „naše“) při zacházení s vašimi údaji v souvislosti s touto webovou stránkou (https://vuejs.org), našimi dalšími webovými stránkami souvisejícími s open source tématy („Webové stránky“) a jakýmkoli obsahem, související dokumentací, informacemi a službami (např. návody, nástroje pro podporu developer workflow, přístup k zdrojům atd.), které jsou vám k dispozici na této webové stránce (společně „Služby“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují osobní informace, které zpracováváme za účelem podpory našich Služeb.

Pro upřesnění doplňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné:

  1. Použití open source kódů, dokumentace nebo specifikací, které jsou zpřístupněny na GitHubu (https://github.com/) a podléhají podmínkám příslušné open source licence;

  2. Pull requesty, issues a jakékoli jiné interakce nebo funkce související s účastí na open source GitHub projektech, které podléhají podmínkám a ujednáním GitHubu; nebo

  3. Statistiky použití námi publikovaných balíčků na NPM (https://npmjs.com/), které podléhají podmínkám a ujednáním NPM; nebo

  4. Statistiky použití námi publikovaných rozšíření prohlížeče / IDE, které jsou shromažďovány dodavateli prohlížečů / IDE. Tyto statistiky podléhají příslušným podmínkám a ujednáním dodavatelů.

Jaké druhy informací sbíráme?

Nesbíráme ani neukládáme žádný typ osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek nebo námi publikovaných npm balíčků nebo rozšíření prohlížeče / IDE.

Můžeme anonymizovaná data sbírat prostřednictvím služeb třetích stran integrovaných do našich webových stránek:

  • Data návštěvníků našich webových stránek. Naše webová analytika je poháněna Fathom Analytics, které nepoužívají cookies a dodržují GDPR, ePrivacy (včetně PECR), COPPA a CCPA. Použitím tohoto softwaru pro webovou analytiku šetrného k ochraně soukromí jsou vaše IP adresy zpracovány pouze krátce a my (provozovatelé této webové stránky) nemáme způsob, jak vás identifikovat. Podle CCPA jsou vaše osobní informace deidentifikovány. Více informací naleznete na webové stránce Fathom Analytics.

  • Použití dat o funkčnosti vyhledávání. Naše funkcionalita vyhledávání je poháněna Algolia DocSearch, která neprovádí žádný typ sledování uživatele ani fingerprinting a nepoužívá soubory cookies. Služby společnosti Algolia jsou v souladu s GDPR, CCPA a jsou certifikovány TRUSTe.

Jak využíváme informace?

Jediným účelem sběru výše uvedených dat je porozumět návštěvnosti našich webových stránek. Používáme je způsobem co nejvíce šetrným k soukromí, abychom mohli neustále zlepšovat kvalitu našich webových stránek a dokumentace. Právním základem podle GDPR je „Článek 6(1)(f); kde naše oprávněné zájmy spočívají v neustálém zlepšování našich webových stránek a podnikání.“ Jak již bylo vysvětleno, žádné osobní údaje nejsou uchovávány v čase.

Uchovávání dat

Všechna sbíraná data jsou uložena v rámci výše uvedených službách třetích stran a podléhají příslušným zásadám uchovávání dat těchto služeb.

Otázky

Pokud máte ohledně této zásady ochrany osobních údajů nebo našich postupů jakékoli otázky, kontaktujte nás emailem na hello@vuejs.org.

Zásady ochrany osobních údajů Vue.js has loaded